کتاب كاربرد اطلاعات عملكردی در نظام بودجه ريزی

270,000 

 • تغيير ساختار بودجه به سمت رويكرد مبتني بر عملكرد
 • مزايا و چالش هاي استفاده از اطلاعات عملكردی
 •  نظام هاي بودجه ريزي مبتني بر اطلاعات عملكردي

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف : محمد حسن آبادی، عليرضا نجار صراف

46 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

كاربرد اطلاعات عملكردی در نظام بودجه ريزی

 • تاريخچه توليد اطلاعات عملكردي
 •  اطلاعات نتايج
 •  اطلاعات هزينه
 •  تغيير ساختار بودجه به سمت رويكرد مبتني بر عملكرد
 •  نحوه مذاكرات بودجه اي ميان دستگاه متولي بودجه و ساير دستگاه هاي اجرايي
 •  نظام هاي انگيزشي در بهبود كارايي و اثربخشي سازماني
 •  اطلاعات عملكردي مورد نياز براي مذاكرات بودجه اي ميان دستگاه هاي اجرايي و سازمان هاي وابسته
 •  مزايا و چالش هاي استفاده از اطلاعات عملكرد در فرآيند عملكردي
 •  طراحي نظام هاي بودجه ريزي مبتني بر اطلاعات عملكردي
 •  پياده سازي نظام بودجه ريزي مبتني بر اطلاعات عملكردي
 •  نهادينه سازي استفاده از اطلاعات عملكردي در نظام هاي بودجه ريزي
 •  تجارب ساير كشورها

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-007-8

 

189 صفحه

 

محمد حسن آبادی – علیرضا نجار صراف

 

چاپ دوم

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg