کتاب استراتژی خوب / استراتژی بد

780,000 

 • بخش 1 : استراتژی خوب / استراتژی بد
 • فصل اول : استراتژی خوب غیر منتظره است
 • فصل دوم: کشف قدرت
 • فصل سوم: اسراتژی بد
 • فصل چهارم : چرا این همه استراتژی بد ؟
 • فصل پنجم : هسته استراتژی خوب
 • بخش دوم : منابع قدرت
 • فصل ششم : استفاده از اهرم
 • فصل هفتم : اهداف نزدیک
 • ………
انتشارات آریانا قلم

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • بخش 1 : استراتژی خوب / استراتژی بد
 • فصل اول : استراتژی خوب غیر منتظره است
 • فصل دوم: کشف قدرت
 • فصل سوم: اسراتژی بد
 • فصل چهارم : چرا این همه استراتژی بد ؟
 • فصل پنجم : هسته استراتژی خوب
 • بخش دوم : منابع قدرت
 • فصل ششم : استفاده از اهرم
 • فصل هفتم : اهداف نزدیک
 • فصل هشتم : سیستم‌های زنجیروار
 • فصل نهم: استفاده از طراحی
 • فصل دهم : تمرکز
 • فصل یازدهم : رشد
 • فصل دوازدهم : استفاده از مزیت
 • فصل سیزدهم : استفاده از پویایی‌ها
 • فصل چهاردهم : اینرسی و آنتروپی
 • فصل پانزدهم : جمع‌بندی
 • بخش سوم: اندیشیدن، همچون یک استراتژیست
 • فصل شانزدهم : علم استراتژی
 • فصل هفدهم : اندیشه خود را به کار بگیرید
 • فصل هجدهم : خونسردیتان را حفظ کنید و عاقلانه بیاندیشید

انتشارات آریانا قلم
978-600-6227-04-7
397 صفحه
ریچارد روملت
بابک وطن دوست
چاپ پنجم 1399

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg