آموزش الکترونیکی تغذیه سالم برای تندرستی

980,000 

انسان برای بقای خود نیازمند غذا است. خوردن یکی از نیازهای ذاتی بشر می باشد. داشتن تغذیه مناسب به طول عمر و سلامت جسمی و روحی افراد کمک زیادی می کند. علم تغذیه افراد را در رسیدن به یک تغذیه مناسب یاری می کند

مقدار:

توضیحات


تغذیه سالم

اصول تغذیه سالم
آشنایی با گروه های غذایی
آشنایی با هرم غذایی
نقش غذای سالم و ارزان قیمت در برنامه غذایی
نقش تغذیه در بیماری ها
اصول تهیه و طبخ غذای سالم
روش های پخت مناسب غذا

سرکار خانم پروانه کاظمی

مدت دوره آموزشی 8 ساعت که معادل 1:35 ساعت ویدیو آموزشی میباشد.

کلیه افراد علاقمند به موضوع دوره   

انسان برای بقای خود نیازمند غذا است. خوردن یکی از نیازهای ذاتی بشر می باشد. داشتن تغذیه مناسب به طول عمر و سلامت جسمی و روحی افراد کمک زیادی می کند. علم تغذیه افراد را در رسیدن به یک تغذیه مناسب یاری می کند