آموزش الکترونیکی روش های کاربردی برای شاد بودن

980,000 

افراد غمگين تصور مي کنند که شاد بودن بايد در ژنشان باشد و مسئله شاد زندگي کردن، مهارتي نيست که آن را بياموزند و بتوانند خودشان را تغيير دهند. بهتر است بدانيد برخلاف نظر اين عده، ما انسان ها تنها موجوداتي هستيم که مي توانيم تصميم بگيريم زندگي شادي داشته باشيم يا زندگي مان را صرف انجام کارهايي کنيم که ما را غمگين و افسرده مي کنند.

مقدار:

توضیحات


تفاوت لذت با شادی
ویژگیهای 7 گانه افراد شاد
تاثیر شاد بودن کارکنان برای سازمان
راهکارهای 16 گانه شاد بودن

 

آقای حسین شیخ الاسلامی

مدت دوره آموزشی 12 ساعت که معادل 2:13 ساعت ویدیو آموزشی میباشد.

کلیه افراد علاقمند به موضوع دوره   

افراد غمگين تصور مي کنند که شاد بودن بايد در ژنشان باشد و مسئله شاد زندگي کردن، مهارتي نيست که آن را بياموزند و بتوانند خودشان را تغيير دهند. بهتر است بدانيد برخلاف نظر اين عده، ما انسان ها تنها موجوداتي هستيم که مي توانيم تصميم بگيريم زندگي شادي داشته باشيم يا زندگي مان را صرف انجام کارهايي کنيم که ما را غمگين و افسرده مي کنند.