کتاب بی حد و مرز

670,000 

 • فصل اول: حصار ظرفیت های خود را در هم بشکنید
 • فصل دوم: می‌دانید چه چیزی محدودتان میکند
 • فصل سوم : حصارهایی که زندگی‌تان را محدود می کند در هم بشکنید
 • فصل چهارم: ظرفیت هایی را که دارید بالنده کنید
 • فصل پنجم: ظرفیت هایی را که دارید بالنده کنید
 • فصل ششم: ظرفیت انرژی
 • فصل هفتم: ظرفیت عاطفی
 • فصل هشتم : ظرفیت تفکر
 • فصل نهم : ظرفیت ارتباطی
 • فصل دهم : ظرفیت خلاق
 • فصل یازدهم : ظرفیت تولید
 • فصل دوازدهم : ظرفیت رهبری
 • فصل سیزدهم : ظرفیت مسئولیت
 • فصل چهاردهم : ظرفیت شخصیت
 • فصل پانزدهم : ظرفیت برکت
 • فصل شانزدهم : ظرفیت انضباط
 • فصل هفدهم : ظرفیت هدفمندی
 • فصل هجدهم : ظرفیت نگرش
 • فصل نوزدهم : ظرفیت ریسک پذیری
 • فصل بیستم : ظرفیت معنوی
 • فصل بیست و یکم : ظرفیت رشد
 • فصل بیست و دوم : ظرفیت مشارکت

انتشارات آریانا قلم

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول: حصار ظرفیت های خود را در هم بشکنید
 • فصل دوم: می‌دانید چه چیزی محدودتان میکند
 • فصل سوم : حصارهایی که زندگی‌تان را محدود می کند در هم بشکنید
 • فصل چهارم: ظرفیت هایی را که دارید بالنده کنید
 • فصل پنجم: ظرفیت هایی را که دارید بالنده کنید
 • فصل ششم: ظرفیت انرژی
 • فصل هفتم: ظرفیت عاطفی
 • فصل هشتم : ظرفیت تفکر
 • فصل نهم : ظرفیت ارتباطی
 • فصل دهم : ظرفیت خلاق
 • فصل یازدهم : ظرفیت تولید
 • فصل دوازدهم : ظرفیت رهبری
 • فصل سیزدهم : ظرفیت مسئولیت
 • فصل چهاردهم : ظرفیت شخصیت
 • فصل پانزدهم : ظرفیت برکت
 • فصل شانزدهم : ظرفیت انضباط
 • فصل هفدهم : ظرفیت هدفمندی
 • فصل هجدهم : ظرفیت نگرش
 • فصل نوزدهم : ظرفیت ریسک پذیری
 • فصل بیستم : ظرفیت معنوی
 • فصل بیست و یکم : ظرفیت رشد
 • فصل بیست و دوم : ظرفیت مشارکت

انتشارات آریانا قلم
978-600-7677-53-7
343 صفحه
جان سی مکسول
رضا رایان راد
سیدطاهر شریعت پناهی
چاپ سوم 1399

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg