کتاب سنجش و مدیریت فرهنگ سازمانی

460,000 

  • یکی از عناصر اصلی بقای سازمان در این ایام پرالتهاب، فرهنگ سازمانی است…

مولفین: محسن ابراهیمی بلانی – ویدا رشیدی – دکتر سعید شهباز مرادی

ناموجود

توضیحات

  •  مدل های فرهنگ سازمانی
  •  تعالی سازمانی و فرهنگ سازمانی
  •  ابزارهای سنجش فرهنگ سازمانی
  •  بهبود فرهنگ سازمانی

 


انتشارات کتاب مهربان

 

978-600-407-333-2

 

160 صفحه

 

محسن ابراهیمی بلانی – ویدا رشیدی – دکتر سعید شهباز مرادی

 

چاپ اول 1399

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg