کتاب سازمان های متعالی EFQM 2010

200,000 

همراه با تمرینات آموزشی و کارگاهی و چک لیست های خود ارزیابی

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف : بهرام جلوداری ممقانی

48 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب سازمان های متعالی EFQM 2010

  •  سازمان متعالی
  •  تشریح معیارها و نکات راهنما
  •  خودارزیابی
  •  خودارزیابی بر اساس 50 سوال
  •  پیوستها

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-011-5

 

167 صفحه

 

بهرام جلوداری ممقانی

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم