کتاب ساماندهی محیط كار و منزل بر اساس سیستم 5S

280,000 

 • نقش 5S در محيط كار
 • اركان و تشكيلات براي اجراي كامل5S
 • ابزار و روش هاي ساده پياده سازي5S

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف : ناصر صادقی فرد

46 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول تاريخچه 5S
 • فصل دوم5Sچیست؟
 • فصل سوم نقش5S در محيط كار
 • فصل چهارم نقش5S در استانداردهاي مديريتي
 • فصل پنجم فرآيند5S دستورالعمل و متدها
 • فصل ششم مدل اجرايي5S به عنوان سيستم مديريت
 • فصل هفتم اركان و تشكيلات براي اجراي كامل5S
 • فصل هشتم ابزار و روش هاي ساده پياده سازي5S
 • فصل نهم مثال اجرايي5S
 • فصل دهم مميزي5S در قالب سيستم هاي مديريت يكپارچه (IMS)
 • فصل یازدهم سيستم هاي انگيزشي در اجراي صحيح5S
 • فصل دوازدهم راههاي مقابله با مشكلات و موانع موجود در پياده سازي5S
 • پيوست ها

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-964-2841-27-1

 

232 صفحه

 

ناصر صادقی فرد

 

چاپ چهارم 1394

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg