کتاب ساماندهی محیط كار و منزل بر اساس سیستم 5S

280,000 

 • نقش 5S در محيط كار
 • اركان و تشكيلات براي اجراي كامل5S
 • ابزار و روش هاي ساده پياده سازي5S

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف : ناصر صادقی فرد

43 در انبار

مقدار:

توضیحات

ساماندهی محیط كار و منزل بر اساس سیستم 5S

 •  تاريخچه 5S
 • 5Sچیست؟
 •  نقش5S در محيط كار
 •  نقش5S در استانداردهاي مديريتي
 •  فرآيند5S دستورالعمل و متدها
 •  مدل اجرايي5S به عنوان سيستم مديريت
 •  اركان و تشكيلات براي اجراي كامل5S
 •  ابزار و روش هاي ساده پياده سازي5S
 •  مثال اجرايي5S
 •  مميزي5S در قالب سيستم هاي مديريت يكپارچه (IMS)
 •  سيستم هاي انگيزشي در اجراي صحيح5S
 •  راههاي مقابله با مشكلات و موانع موجود در پياده سازي5S
 • پيوست ها

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-964-2841-27-1

 

232 صفحه

 

ناصر صادقی فرد

 

چاپ چهارم 1394

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg