کتاب ساماندهی محیط كار و منزل بر اساس سیستم 5S

280,000 

 • نقش 5S در محيط كار
 • اركان و تشكيلات برای اجرای كامل 5S
 • ابزار و روش های ساده پياده سازی 5S

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف : ناصر صادقی فرد

ناموجود

توضیحات

کتاب ساماندهی محیط كار و منزل بر اساس سیستم 5S

 •  تاريخچه 5S
 • 5S چیست؟
 •  نقش 5S در محيط كار
 •  نقش 5S در استانداردهای مديريتی
 •  فرآيند 5S دستورالعمل و متدها
 •  مدل اجرايی 5S به عنوان سيستم مديريت
 •  اركان و تشكيلات براي اجرای كامل 5S
 •  ابزار و روش های ساده پياده سازی 5S
 •  مثال اجرايی 5S
 •  مميزی 5S در قالب سيستم هاي مديريت يكپارچه (IMS)
 •  سيستم های انگيزشی در اجرای صحيح 5S
 •  راههای مقابله با مشكلات و موانع موجود در پياده سازی 5S
 • پيوست ها

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-964-2841-27-1

 

232 صفحه

 

ناصر صادقی فرد

 

چاپ چهارم 1394

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم