کتاب پرداخت الکترونیکی

200,000 

 • پول الکترونیکی
 • سیستم های پرداخت الکترونیکی
 • EDI

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولفین: م. ویرجینیاری – حسین احمدی

49 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

پرداخت الکترونیکی

 • فصل اول پول الکترونیکی
 • فصل دوم پرداخت الکترونیکی
 • فصل سوم سیستم های پرداخت الکترونیکی
 • فصل چهارم شناخت بعضی روش های پرداخت الکترونیکی
 • فصل پنجم EDI
 • فصل ششم بانکداری الکترونیکی
 • فصل هفتم آشنایی با بعضی از انواع پرداخت الکترونیکی
 • فصل هشتم ایمنی و رمزنگاری

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

159 صفحه

 

م. ویرجینیاری – حسین احمدی

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم