کتاب پرداخت الکترونیکی

90,000 

 • پول الکترونیکی
 • سیستم های پرداخت الکترونیکی
 • EDI

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولفین: م. ویرجینیاری – حسین احمدی

50 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول پول الکترونیکی
 • فصل دوم پرداخت الکترونیکی
 • فصل سوم سیستم های پرداخت الکترونیکی
 • فصل چهارم شناخت بعضی روش های پرداخت الکترونیکی
 • فصل پنجم EDI
 • فصل ششم بانکداری الکترونیکی
 • فصل هفتم بآشنایی با بعضی از انواع پرداخت الکترونیکی
 • فصل هشتم ایمنی و رمزنگاری


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

159 صفحه

 

م. ویرجینیاری – حسین احمدی

چاپ اول

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg