کتاب اصول و فنون ممیزی

120,000 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

ترجمه و تدوین : محمدرضا پورشمس

ناموجود

توضیحات

  •  هدف و دامنه كاربرد
  •  مراجع الزامي
  •  اصطلاحات و تعاريف
  •  اصول مميزي كردن
  •  مديريت كردن برنامه مميزي
  •  فعاليت هاي مميزي
  •  شايستگي و ارزشيابي مميزان

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

9789647300261

 

145 صفحه

 

محمدرضا پورشمس

 

چاپ سوم

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg