کتاب اصول و فنون ممیزی

120,000 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

ترجمه و تدوین : محمدرضا پورشمس

ناموجود

توضیحات

کتاب اصول و فنون ممیزی

  •  هدف و دامنه كاربرد
  •  مراجع الزامی
  •  اصطلاحات و تعاريف
  •  اصول مميزی كردن
  •  مديريت كردن برنامه مميزی
  •  فعاليت های مميزی
  •  شايستگی و ارزشيابی مميزان

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

9789647300261

 

145 صفحه

 

محمدرضا پورشمس

 

چاپ سوم

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم