کتاب سامانه اطلاعات حسابداری 1

490,000 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولفین : مارشال بی. رومنی، پاول جان اشتین بارت

 

49 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

سامانه اطلاعات حسابداری 1

 •  کلیات سامانه اطلاعات حسابداری
 •  آشنایی با پردازش تراکنش و سامانه برنامه ریزی منابع انسانی
 •  تکنیک های مستندسازی سامانه اطلاعاتی
 •  پایگاه های داده رابطه ای
 •  تقلب کامپیوتری
 •  تقلب وتکنیک های سوء استفاده کامپیوتری
 •  کنترل داخلی و سامانه اطلاعات حسابداری
 •  کنترل های سامانه اطلاعاتی به منظور تقویت قابلیت اتکاء ، امنیت اطلاعاتی
 •  کنترل های سامانه اطلاعاتی به منظور تقویت قابلیت اتکاء ، حفظ اسرار و رازداری
 •  کنترل های سامانه اطلاعاتی به منظور تقویت قابلیت اتکاء ، یکپارچگی پردازش و قابلیت دسترسی
 •  حسابرسی سامانه اطلاعاتی کامپیوتری

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-056-6

 

576 صفحه

 

مارشال بی. رومنی – پاول جان اشتین بارت

 

حسن مدرکیان

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم