کتاب سامانه اطلاعات حسابداری (1)

490,000 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولفین : مارشال بی. رومنی، پاول جان اشتین بارت

 

49 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول کلیات سامانه اطلاعات حسابداری
 • فصل دوم آشنایی با پردازش تراکنش و سامانه برنامه ریزی منابع انسانی
 • فصل سوم تکنیک های مستندسازی سامانه اطلاعاتی
 • فصل چهارم پایگاه های داده رابطه ای
 • فصل پنجم تقلب کامپیوتری
 • فصل ششم تقلب وتکنیک های سوء استفاده کامپیوتری
 • فصل هفتم کنترل داخلی و سامانه اطلاعات حسابداری
 • فصل هشتم کنترل های سامانه اطلاعاتی به منظور تقویت قابلیت اتکاء ، امنیت اطلاعاتی
 • فصل نهم کنترل های سامانه اطلاعاتی به منظور تقویت قابلیت اتکاء ، حفظ اسرار و رازداری
 • فصل دهم کنترل های سامانه اطلاعاتی به منظور تقویت قابلیت اتکاء ، یکپارچگی پردازش و قابلیت دسترسی
 • فصل یازدهم حسابرسی سامانه اطلاعاتی کامپیوتری

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-056-6

 

576 صفحه

 

مارشال بی. رومنی – پاول جان اشتین بارت

 

حسن مدرکیان

 

چاپ اول

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg