آموزش مجازی برنامه ریزی و مدیریت کسب و کار(آموزش آفلاین)

2,200,000 

مدیریت کسب و کار، به‌ کارگیری این فرآیند در یک سازمان مشخص است. یک مدیر کسب و کار ممکن است دارای سطح وسیعی از مسئولیت باشد که این بستگی به سازمان موردنظر دارد. با این وجود برخی عملکردهای کلی در همه کارهای مدیریتی موجود است که شامل: برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، تعیین کارکنان، جهت‌دهی امور، کنترل و بودجه‌بندی می‌شوند.

مقدار:

توضیحات

آموزش آنلاین تهیه و تدوین طرحهای کسب و کار

برنامه ریزی و مدیریت کسب و کار

کسب و کار

برنامه ریزی کسب و کار

مدیریت کسب و کار

 

آقای سعید محمدی

مدت دوره آموزشی  16ساعت که معادل 4 ساعت ویدیو آموزشی میباشد

کلیه افراد علاقمند به موضوع دوره اعم از کارکنان و دانشجویان