آموزش مجازی آشنایی با اصول تدوین استانداردهای ملی، بین المللی و کارخانه ای(آموزش آفلاین)

2,000,000 

استانداردسازی فعالیتی است برای ایجاد شرایط، جهت استفاده معمول و مکرر با در نظر گرفتن مشکلات بالفعل و بالقوه با هدف دستیابی به درجه بهینه ای از نظم.

مقدار:

توضیحات

استانداردهای ملی، بین المللی و کارخانه ای

تاریخچه
اصل تعویض پذیری
اصل کنترل انواع
تعریف استاندارد از دیدگاه ایزو
اهداف، اصول، فواید و ارکان سیستم استاندارد کردن
سطوح و فضای استاندارد
استاندارد کارخانه ای
استانداردهای منطقه ای و بین المللی
اجرا و ترویج استاندارد
متن و اجزای یک جزوه استاندارد ملی
کمیته برنامه ریزی و ملی
اعطای شماره ملی
عوامل موثر در بهبود کیفیت استاندارد
روش تدوین استاندارد در سازمان ایزو
چارت سازمانی ایزو
نحوه عضویت در سازمان ایزو و کمیته های فنی
فرایند، مراحل و شرایط برای تدوین استاندارد کارخانه ای
مواد و منابع لازم برای تهیه استاندارد کارخانه ای

 خانم عشرت آبادی

مدت دوره آموزشی 16 ساعت که معادل 4 ساعت ویدیو آموزشی میباشد. 

 مدیران ارشد و میانی سازمانها ، مدیران عامل و علاقمندان به موضوع دوره