بسته آموزشی غیر حضوری اصول و فنون مستندسازي سيستم مديريت كيفيت براساس استاندارد ISO 9001

1,320,000 

محتوای بسته آموزشی :

  • كتاب
  • Power Point

8 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

اصول و فنون مستندسازی سيستم مديريت كيفيت

مخاطبان دوره آموزشی :

كارشناسان و متخصصين استقرار، پايش و آموزش سيستم‌های مديريت كيفيت- مهندسين صنايع و كليه كارشناسانی كه با امور كيفی در ارتباط هستند.

اهداف آموزشی دوره :

شناسايی، تدوين و كنترل فعاليت‌ها و فرايندهای موثر بر كيفيت توليد و خدمات ابزاری توانمند و ضروری در استانداردهای مديريتی و كيفی.

مباحث آموزشی :

  • بررسی تحلیلی جایگاه اقتصاد در جوامع غربی و جامعه اسلامی مستندات سيستم مديريت كيفيت
  • نظام نامه كيفی
  • مدارك و سوابق
  • فرايند تهيه مستندات سيستم مديريت كيفيت
  • فرايند تائيد صدور كنترل مدارک سيستم مديريت كيفيت
  • اصول مديريت كيفيت
  • خطوط مشی رويكردهای فرايندی
  • خطوط راهنمای الزامات مستندسازی

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg