بسته آموزشی غیر حضوری مبانی حریق

1,250,000 

محتواي بسته آموزشي :

  • كتاب
  • VCD
  •  Power Point

10 در انبار

مقدار:

توضیحات

مبانی حریق

مخاطبان دوره آموزشي :  

متصديان ايمني و حريق ، واحدهاي آتش نشاني سازمانها ، افراديكه با مواد قابل اشتعال كار مي‌كنند ، افراد شاغل در انبارهاي سوخت و مواد قابل اشتعال.

اهداف آموزشي دوره :

آموزش نحوه اطفاء حريق در مكانهاي صنعتي و عمومي و بازديد دوره اي و نگاهداري ملزومات اطفاء حريق

مباحث آموزشي:

  • تكنيك هاي اطفاء حريق صنعتي
  • تجهيزات و لوازم مورد نياز
  • مطالعه شيمي حريق
  • عوامل موثر در اطفاء حريق 
  • دستورات متداول در ميدان
  • زنده ماندن و ايمني آتش نشاني
  • آشنايي با نحوه اجراي تمرينات ميداني سري HوP

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg