بسته آموزشی غیر حضوری استاندارد بین المللی ISO 10015

1,300,000 

محتواي بسته آموزشي :

 • كتاب
 • Power Point

8 در انبار

مقدار:

توضیحات

ISO 10015

مخاطبان دوره آموزشي :

کلیه مدیران و همه کارشناسان آموزشی و منابع انسانی در دستگاه های دولتی، واحدهای صنعتی و خدماتی و همه کارکنانی که به نوعی با امر آموزش ارتباط دارند توصیه می گردد.

اهداف آموزشي دوره :

مدیریت کیفیت و راهنمایی برای بخش آموزش سازمان در جهت بهبود نظام های آموزشی مدون و پیشگیری از پیامدهای ناخوشایند و نابسامانی و تناقص در تنظیم دستورالعمل ها و آیین نامه های آموزشی

 • مباحث آموزشي:
 • مدیریت کیفیت – راهنمایی هایی برای آموزش
 • دامنه کاربرد و مراجع الزامی
 • اصطلاحات و تعاریف و شایستگی
 • آموزش و فرآیند چهارمرحله ای و تعیین نیازهای آن
 • طراحی و برنامه ریزی آموزشی و اجرای آموزش
 • ارزشیابی نتایج آموزش و نظارت و بهبود فرآیند آموزش
 • اعتبار سنجی فرآیند آموزش
 • پیوست الف (جهت اطلاع) : جداول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg