کتاب مجموعه كتاب های ICDL مهارت هفتم – اطلاعات و ارتباطات – اينترنت

50,000 

 • كار با اينترنت
 • جستجو در Web
 •  آشنايی با  Outlook express

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولفین : الهام حاجی بنده، محمدرضا عافی

50 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب مجموعه كتاب های ICDL مهارت هفتم

 •  شروع كار با اينترنت
 •  آشنايي با مفاهيم پايه اينترنتي
 •  ناوبري در Web
 •  جستجو در Web
 •  تنظيمات پايه
 •  كار با پست الكترونيك Electronic Mail
 •  آشنايي با بسته نرم افزاري Outlook express
 •  مفاهيم تكميلي

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

95 صفحه

 

الهام حاجی بنده – محمدرضا عافی

 

چاپ دوم

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم