کتاب مجموعه كتاب های ICDL مهارت هفتم – اطلاعات و ارتباطات – اينترنت

50,000 

 • كار با اينترنت
 • جستجو در Web
 •  آشنايی با  Outlook express

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولفین : الهام حاجی بنده، محمدرضا عافی

50 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول شروع كار با اينترنت
 • فصل دوم آشنايي با مفاهيم پايه اينترنتي
 • فصل سوم ناوبري در Web
 • فصل چهارم جستجو در Web
 • فصل پنجم تنظيمات پايه
 • فصل ششم كار با پست الكترونيك Electronic Mail
 • فصل هفتم آشنايي با بسته نرم افزاري Outlook express
 • فصل هشتم مفاهيم تكميلي

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

95 صفحه

 

الهام حاجی بنده – محمدرضا عافی

 

چاپ دوم

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg