کتاب سیستم مدریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2018

480,000 

 • فصل اول: کلیات
 • فصل دوم: اصول سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی
 • فصل سوم : رویکرد فرایندی
 • فصل چهارم: رابطه با استانداردهای دیگر سیستم های مدیریتی
 • فصل پنجم: رهبری
 • فصل ششم: طرح ریزی
 • فصل هفتم: پشتیبانی
 • فصل هشتم : عملیات
 • فصل نهم : ارزیابی عملکرد
 • فصل دهم : بهبود

47 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول: کلیات
 • فصل دوم: اصول سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی
 • فصل سوم : رویکرد فرایندی
 • فصل چهارم: رابطه با استانداردهای دیگر سیستم های مدیریتی
 • فصل پنجم: رهبری
 • فصل ششم: طرح ریزی
 • فصل هفتم: پشتیبانی
 • فصل هشتم : عملیات
 • فصل نهم : ارزیابی عملکرد
 • فصل دهم : بهبود

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
978-600-173-220-1
95 صفحه
دکتر سعید رمضانی

مهندس حجت اله باقری

مهندس علی بهنام خانیکی

چاپ اول 1400

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg