کتاب سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2018

480,000 

10 در انبار

مقدار:

توضیحات

  •  کلیات
  •  اصول سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی
  •  رویکرد فرایندی
  •  رابطه با استانداردهای دیگر سیستم های مدیریتی
  •  رهبری
  •  طرح ریزی
  •  پشتیبانی
  •  عملیات
  •  ارزیابی عملکرد
  •  بهبود

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

978-600-173-220-1
95 صفحه
دکتر سعید رمضانی

مهندس حجت اله باقری

مهندس علی بهنام خانیکی

چاپ اول 1400

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg