کتاب ایده عالی مستدام

1,180,000 

 • فصل اول: آنچه ماندگار می شود
 • فصل دوم: ساده
 • فصل سوم : غیر منتظره
 • فصل چهارم: ملموس
 • فصل پنجم: معتبر
 • فصل ششم: احساسی
 • فصل هفتم: داستانی
 • فصل هشتم : سخن آخر

انتشارات آریانا قلم

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول: آنچه ماندگار می شود
 • فصل دوم: ساده
 • فصل سوم : غیر منتظره
 • فصل چهارم: ملموس
 • فصل پنجم: معتبر
 • فصل ششم: احساسی
 • فصل هفتم: داستانی
 • فصل هشتم : سخن آخر

انتشارات آریانا قلم
978-600-6227-32-0
371 صفحه
چیپ هیث
دن هیث
سید رامین هاشمی
مجتبی اسدی
چاپ ششم 1398

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg