کتاب هوش مصنوعی در محیط کار

650,000 

بخش اول : شناخت هوش مصنوعی
 • فصل اول: در جستجوی دستگاه‌های متفکر
 • فصل دوم: هوش مصنوعی چیست ؟
 • فصل سوم: ساخت نرم افزارهایی مبتنی بر هوش مصنوعی
 • فصل چهارم: تکنیک‌های اصلی هوش مصنوعی
 • فصل پنجم: قابلیت‌های اصلی هوش مصنوعی
بخش دوم : کاربردهای هوش مصنوعی در محیط کار
 • فصل ششم: محیط کار دیجیتال
 • فصل هفتم : هوش مصنوعی، رابط کاربری جدید
 • فصل هشتم : پلتفرم‌های همکاری گفتگو محور
 • فصل نهم : نرم افزارهای گفنگو محور
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

50 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

بخش اول : شناخت هوش مصنوعی
 • فصل اول: در جستجوی دستگاه‌های متفکر
 • فصل دوم: هوش مصنوعی چیست ؟
 • فصل سوم: ساخت نرم افزارهایی مبتنی بر هوش مصنوعی
 • فصل چهارم: تکنیک‌های اصلی هوش مصنوعی
 • فصل پنجم: قابلیت‌های اصلی هوش مصنوعی
بخش دوم : کاربردهای هوش مصنوعی در محیط کار
 • فصل ششم: محیط کار دیجیتال
 • فصل هفتم : هوش مصنوعی، رابط کاربری جدید
 • فصل هشتم : پلتفرم‌های همکاری گفتگو محور
 • فصل نهم : نرم افزارهای گفنگو محور
بخش سوم : ساخت محیط کار مبتنی بر هوش مصنوعی
 • فصل دهم : از داده‌ها تا شناخت
 • فصل یازدهم : تعریف یک استراژی برای هوش مصنوعی
 • فصل دوازدهم : الزامات اخلاقی نرم افزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی
 • فصل سیزدهم : سخن آخر

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

978-600-173-211-9
236 صفحه
رونالد آشری
امیرمحمد رمدانی
امیرعلی رمدانی
چاپ اول 1400

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg