کتاب معدنکاری سبز

480,000 

 • فصل اول: اثرات زیست محیطی معدنکاری
 • فصل دوم: به سوی عملکرد بهتر زیست محیطی در معدنکاری
 • فصل سوم: بازسازی و احیای معادن
 • فصل چهارم: راهبردهای نظارتی
 • ……..
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

49 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول: اثرات زیست محیطی معدنکاری
 • فصل دوم: به سوی عملکرد بهتر زیست محیطی در معدنکاری
 • فصل سوم: بازسازی و احیای معادن
 • فصل چهارم: راهبردهای نظارتی
 • فصل پنجم: برنامه تدوین شده برای اجرای نوآوری در معدن کاری سبز در کانادا
 • فصل ششم: مطالعات موردی
 • فصل هفتم : پیشنهادات

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
978-600-173-212-6
133 صفحه
ایرج تاج‌الدین
نارسیس دیندار
چاپ اول 1400

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg