کتاب ذهن لاکپشت‌ها

495,000 

فقط کسانی که ترس از ریسک را کنترل میکنند میتوانند در دنیای سرمایه گذاری موفق شوند. در اقتصاد جهانی در هم و برهم امروز بهترین کار همین است. این کتاب را بخوانید تا دیگر از ترس مواجه شدن با ریسک، پنهان نشوید.

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

بخش اول :هفت قانون برای تسلط بر ریسک
 • فصل اول: زندگی، مرگ و عدم قطعیت
 • فصل دوم: ریسک : دوست یا دشمن ؟
 • فصل سوم: عدم قطعیت
 • فصل چهارم: آموختن از اساتید ریسک
 • فصل پنجم: تجارت نامعلوم
 • فصل ششم: ریسک و پزشکان
 • فصل هفتم : ترس – قاتل عقل
 • فصل هشتم : انطباق یا مرگ
 • فصل نهم : ریسک درست و بجا
 • فصل دهم : راه درست اشتباه کردن
 • فصل یازدهم : حقیقت تلخ است
 • فصل دوازدهم : اقدام به موقع
 • فصل سیزدهم : هنگامی که کار اشتباه درست است
بخش دوم : اجرای عملی هفت قانون
 • فصل چهاردهم : خواندن، نوشتن و انطباق
 • فصل پانزدهم : ریسک در گروه ها
 • فصل شانزدهم : پرش از هواپیما

انتشارات آراد کتاب
978-600-186-376-9
217 صفحه
کورتیس‌ام.فیث
زینت آذریان
رضا دلیریان
چاپ اول 1398

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg