کتاب سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

1,200,000 

متن فارسی و انگلیسی

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مترجم: سعید رمضانی – حجت باقری – علی بهنام خانیکی

50 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

    سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

  • یک : دامنه کاربرد
  • دو : مراجع الزامی
  • سه : اصطلاحات و تعاریف
  • چهار : محیط سازمان
  • پنج : رهبری
  • شش : طرح ریزی
  • هفت : پشتیبانی
  • هشت : عملیات
  • نه : ارزیابی عملکرد
  • ده : بهبود

 انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-201-0

 

140 صفحه

 

سعید رمضانی – حجت باقری – علی بهنام خانیکی

 

چاپ اول 1399

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم