کتاب سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001:2018

400,000 

متن فارسی و انگلیسی

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مترجم: سعید رمضانی – حجت باقری – علی بهنام خانیکی

49 در انبار

مقدار:

توضیحات

  • 1- دامنه کاربرد
  • 2- مراجع الزامی
  • 3- اصطلاحات و تعاریف
  • 4- محیط کسب و کار سازمان
  • 5- رهبری و مشارکت کارگران
  • 6- طرح ریزی
  • 7- پشتیبانی و حمایت
  • 8- عملیات
  • 9- ارزیابی عملکرد
  • 10 – بهبود

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-203-4

 

210 صفحه

 

سعید رمضانی – حجت باقری – علی بهنام خانیکی

 

چاپ اول 1399

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg