دوره آموزشی الکترونیکی مدیریت رفتار سازمانی

1,140,000 

دوره مدیریت رفتار سازمانی با به کارگیری و استفاده از حوزه‌های متعدد علمی، می‌کوشد مجموعه‌ای از مبانی اولیه رفتارشناسی فردی و رفتارشناسی در محیط سازمانی را به ما بیاموزد.

مقدار:

توضیحات


مدیریت رفتار سازمانی
 
رفتار سازمانی
رضایت شغلی کارکنان
اهداف رفتار سازمانی
رفتار سازمانی در سطح جهانی
نظریه انگیزش XYZ
تئوری هرزبرگ
چگونه باید تصمیم گرفت؟
بروکراسی
تفاوت تیم و گروه
مراحل تکامل تیمی

آقای  احسان مقدم

مدت دوره آموزشی 16 ساعت که معادل 4 ساعت ویدیو آموزشی می باشد

مدیران و کارشناسان

بهبود و توسعه مهارتهای انسانی و پیش بینی و کنترل رفتار سازمانی