آموزش مجازی مدیریت رفتار سازمانی(آموزش آفلاین)

2,000,000 

دوره مدیریت رفتار سازمانی با به کارگیری و استفاده از حوزه‌های متعدد علمی، می‌کوشد مجموعه‌ای از مبانی اولیه رفتارشناسی فردی و رفتارشناسی در محیط سازمانی را به ما بیاموزد.

مقدار:

توضیحات

آموزش مجازی مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت رفتار سازمانی
 
رفتار سازمانی
رضایت شغلی کارکنان
اهداف رفتار سازمانی
رفتار سازمانی در سطح جهانی
نظریه انگیزش XYZ
تئوری هرزبرگ
چگونه باید تصمیم گرفت؟
بروکراسی
تفاوت تیم و گروه
مراحل تکامل تیمی

آقای  احسان مقدم

مدت دوره آموزشی 16 ساعت که معادل 4 ساعت ویدیو آموزشی می باشد

مدیران و کارشناسان

بهبود و توسعه مهارتهای انسانی و پیش بینی و کنترل رفتار سازمانی