کتاب سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

350,000 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مترجم: سعید رمضانی – حجت باقری – علی بهنام خانیکی

5 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

  • یک : دامنه کاربرد
  • دو : مراجع الزامی
  • سه : اصطلاحات و تعاریف
  • چهار : محیط سازمان
  • پنج : رهبری
  • شش : طرح ریزی
  • هفت : پشتیبانی
  • هشت : عملیات
  • نه : ارزیابی عملکرد
  • ده : بهبود

 انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-202-7

 

102 صفحه

 

سعید رمضانی – حجت باقری – علی بهنام خانیکی

 

چاپ اول 1399

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم