کتاب حسابداری قرارداهای پیمانکاری

200,000 

 • فصل اول: موضوع قراردادهای پیمانکاری
 • فصل دوم: درآمد و مخارج قراردادهای پیمانکاری
 • فصل سوم : شناسایی درآمد و هزینه های قراردادهای پیمانکاری
 • فصل چهارم: ثبت عملیات مالی قراردادهای پیمانکاری
 • فصل پنجم: گزارشگری مالی قراردادهای پیمانکاری
 • فصل ششم: پرسش ها ، تمرینات ، مسایل قضایا
 • فصل هفتم: پیوست ها

انتشارات ترمه

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

 • فصل اول: موضوع قراردادهای پیمانکاری
 • فصل دوم: درآمد و مخارج قراردادهای پیمانکاری
 • فصل سوم : شناسایی درآمد و هزینه های قراردادهای پیمانکاری
 • فصل چهارم: ثبت عملیات مالی قراردادهای پیمانکاری
 • فصل پنجم: گزارشگری مالی قراردادهای پیمانکاری
 • فصل ششم: پرسش ها ، تمرینات ، مسایل قضایا
 • فصل هفتم: پیوست ها

انتشارات ترمه
978-964-978-50-59
149 صفحه
نظام الدین ملک آرائی
چاپ اول 1394

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg