کتاب دید اقتصادی

540,000 

 • فصل اول: تولد یک ایده
 • فصل دوم: تسهیم ثروت
 • فصل سوم : کاربردهای مختلف اعتبار
 • فصل چهارم: گسترش اقتصاد
 • فصل پنجم: کامیابی در پی شراکت
 • فصل ششم: بگذار توی گاوصندوق
 • فصل هفتم: زیرساخت و تجارت
 • فصل هشتم : ظهور یک جمهوری
 • فصل نهم : دولن خلاق میشود
 • فصل دهم : ماهی آب رفته
 • فصل یازدهم : شاهرگ حیات از دور دست
 • فصل دوازدهم : بخش خحدمات پا پیش می گذارد
 • فصل سیزدهم : بستن گیشه ماهی
 • فصل چهاردهم : اشباع کلبه
 • فصل پانزدهم : سقوط کلبه
 • فصل شانزدهم : شتاب می گیرد
 • فصل هفدهم : تشت از بام افتاد

آریانا قلم

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

 • فصل اول: تولد یک ایده
 • فصل دوم: تسهیم ثروت
 • فصل سوم : کاربردهای مختلف اعتبار
 • فصل چهارم: گسترش اقتصاد
 • فصل پنجم: کامیابی در پی شراکت
 • فصل ششم: بگذار توی گاوصندوق
 • فصل هفتم: زیرساخت و تجارت
 • فصل هشتم : ظهور یک جمهوری
 • فصل نهم : دولن خلاق میشود
 • فصل دهم : ماهی آب رفته
 • فصل یازدهم : شاهرگ حیات از دور دست
 • فصل دوازدهم : بخش خحدمات پا پیش می گذارد
 • فصل سیزدهم : بستن گیشه ماهی
 • فصل چهاردهم : اشباع کلبه
 • فصل پانزدهم : سقوط کلبه
 • فصل شانزدهم : شتاب می گیرد
 • فصل هفدهم : تشت از بام افتاد

آریانا قلم
978-600-7677-08-7
264 صفحه
پیتردی شیف
اندرو جی شیف
سهند حمزه ئی
چاپ پنجم 1394

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg