کتاب آینده نزدیک

460,000 

 • فصل اول: بهتر شدن
 • فصل دوم: هوشمند سازی
 • فصل سوم : جریان داشتن
 • فصل چهارم: مرور صفحه نمایش
 • فصل پنجم: دسترسی داشتن
 • فصل ششم: اشتراک گذاری
 • فصل هفتم: فیلتر کردن
 • فصل هشتم : بازآرایی
 • فصل نهم : تعامل کردن
 • فصل دهم : پیگیری کردن
 • فصل یازدهم : پرسش گری
 • فصل دوازدهم : آغار کردن

انتشارات آموخته

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول: بهتر شدن
 • فصل دوم: هوشمند سازی
 • فصل سوم : جریان داشتن
 • فصل چهارم: مرور صفحه نمایش
 • فصل پنجم: دسترسی داشتن
 • فصل ششم: اشتراک گذاری
 • فصل هفتم: فیلتر کردن
 • فصل هشتم : بازآرایی
 • فصل نهم : تعامل کردن
 • فصل دهم : پیگیری کردن
 • فصل یازدهم : پرسش گری
 • فصل دوازدهم : آغار کردن

انتشارات آموخته
978-622-6650-38-0
327 صفحه
کوین کلی
شایان تقی نژاد
چاپ دوم 1398

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg