کتاب انسان بودن فروشنده بودن است

520,000 

1 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب انسان بودن فروشنده بودن است

بخش اول : تولد دوباره فروشنده
  • 1: همه ما اکنون در حال فروش هستیم
  • 2: کارآفرینی، کشسانی و اد-مد
  • 3: از خریدار هوشیار و مسئول تا فروشنده ی هشیار و مسئول
بخش دوم : چگونه باشیم
  • 4: هم سازی
  • 5: شناور بودن
  • 6: شفافیت
بخش سوم : چه باید کرد
  • 7: پیچ
  • 8: فی‌البداهه بودن
  • 9: خدمت کردن

انتشارات مهربان نشر

978-600-40-329-5
234 صفحه
دنیل اج.پینک

 

صادق سپندارند – امیرعباس صالحی

 

چاپ اول 1399

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم