کتاب انسان بودن فروشنده بودن است

520,000 

بخش اول : تولد دوباره فروشنده
 • 1: همه ما اکنون در حال فروش هستیم
 • 2: کارآفرینی، کشسانی و اد-مد
 • 3: از خریدار هوشیار و مسئول تا فروشنده ی هشیار و مسئول
بخش دوم : چگونه باشیم
 • 4: هم سازی
 • 5: شناور بودن
 • 6: سفافیت
انتشارات مهربان نشر

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

بخش اول : تولد دوباره فروشنده
 • 1: همه ما اکنون در حال فروش هستیم
 • 2: کارآفرینی، کشسانی و اد-مد
 • 3: از خریدار هوشیار و مسئول تا فروشنده ی هشیار و مسئول
بخش دوم : چگونه باشیم
 • 4: هم سازی
 • 5: شناور بودن
 • 6: شفافیت
بخش سوم : چه باید کرد
 • 7: پیچ
 • 8: فی‌البداهه بودن
 • 9: خدمت کردن

انتشارات مهربان نشر

978-600-40-329-5
234 صفحه
دنیل اج.پینک

 

صادق سپندارند – امیرعباس صالحی

 

چاپ اول 1399

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg