کتاب راهنمای کاربردی سنجش رضایت مشتریان براساس استاندارد ISO 10004:2018

360,000 

  • طرح ریزی فرآیند سنجش رضایت مشتریان
  • شناسایی نیازها و انتظارات مشتریان
  • جمع آوری داده های رضایت مشتریان

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولفین: یعقوب سلیم پور – دکتر عبداله نعامی

50 در انبار

مقدار:

توضیحات

  • فصل اول: مروری بر مفاهیم اولیه
  • فصل دوم: طرح ریزی فرآیند سنجش رضایت مشتریان
  • فصل سوم: شناسایی نیازها و انتظارات مشتریان
  • فصل چهارم: جمع آوری داده های رضایت مشتریان
  • فصل پنجم: تجزیه و تحلیل داده های رضایت مشتریان
  • فصل ششم: اطلاع رسانی، پایش و بهبود رضایت مشتریان

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-200-3

 

244 صفحه

 

یعقوب سلیم پور – دکتر عبداله نعامی

 

چاپ اول1399

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg