کتاب روش های علمی ارزیابی و تعیین عمر قفسه ای در صنایع غذایی – جلد سوم

370,000 

کاربرد تئوری ها به منظور تعیین زمان ماندگاری محصولات غذایی

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولفین: پرفسور محمدرضا شاه بنده – دکتر وحید مفید

48 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

روش های علمی ارزیابی و تعیین عمر قفسه ای در صنایع غذایی

 • 1) شکلات ها
 • 1-1- ساختار شکلات
 • 1-2- تولید شکلات
 • 1-3- انواع شکلات
 • 2) گونه های غلات آماده مصرف برای صبحانه
 • 2-1- طیف محصولات
 • 2-2- عوامل تاثیرگذار بر عمر قفسه ای
 • 2-3- تعیین عمر قفسه ای
 •  3) سس ها و ترشیجات پایدار در دمای محیط
 • 3-1- شرح محصولات
 • 3-2- عوامل تاثیرگذار بر عمر قفسه ای
 • 3-3- آزمون چالش و استفاده از مدل های ریاضی
 •  4) مواد غذایی منجمد
 • 4-1- سرعت انجماد
 • 4-2- بستنی/موادغذایی سریع منجمد شده/مواد غذایی منجمد شده
 • 4-3- پایداری مواد غذایی منجمد
 •  5) خوراک های گوشتی تهیه شده با حداقل فراوری حرارتی آماده مصرف و پایدار در دمای محیط
 • 5-1- غذاهای بهره گرفته از فن آوری ایجاد مانع
 • 5-2- محصولات گوشتی تخمیر شده
 • 5-3- محصولات گوشتی با فراروی حرارتی

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-184-6

 

212 صفحه

 

پرفسور محمدرضا شاه بنده – دکتر وحید مفید

 

چاپ اول 1398

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم