کتاب جیبی مدیریت ارزیابی کارکنان

150,000 

 • منافع مدیریتی
 • ارزیابی کارکنان
 • عملکرد و اندازه گیری

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف : ماکس ای.اگرت

47 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

 • مقدمه
 • منافع ارزیابی شونده
 • منافع مدیریتی
 • ارزیابی کارکنان چیست و توسط چه کسی صورت میگیرد؟
 • عملکرد و اندارزه گیری
 • بازخورد
 • ساختار ارزیابی
 • کسب بهترین خروجی از ارزیابی
 • ضمایم

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-964-284-163-9

 

116 صفحه

 

ماکس ای. اگرت

 

یزدان محمد بیگی

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg