کتاب مدیریت اجرا: نظمی برای انجام کارها

75,000 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مترجم : امیرحسین توکلی

29 در انبار

مقدار:

توضیحات

مدیریت اجرا: نظمی برای انجام کارها

  •  شکافی که هیچ کس نمی داند
  •  وجه تمایز اجزاء
  •  هفت رفتار حیاتی مدیران
  •  چهارچوبی برای تحول فرهنگی سازمان
  •  ارتباط دادن راهبردها و عملیات ها
  •  رابطه بین افراد و عملیات
  •  چگونه راهبردها را بازنگری کنیم؟
  •  ارتباط دادن راهبردها و افراد

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

247 صفحه

 

امیرحسین توکلی

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg