کتاب مدیریت اجرا: نظمی برای انجام کارها

75,000 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مترجم : امیرحسین توکلی

29 در انبار

مقدار:

توضیحات

  • فصل اول شکافی که هیچ کس نمی داند
  • فصل دوم وجه تمایز اجزاء
  • فصل سوم هفت رفتار حیاتی مدیران
  • فصل چهارم چهارچوبی برای تحول فرهنگی سازمان
  • فصل پنجم ارتباط دادن راهبردها و عملیات ها
  • فصل ششم رابطه بین افراد و عملیات
  • فصل هفتم چگونه راهبردها را بازنگری کنیم؟
  • فصل هشتم ارتباط دادن راهبردها و افراد

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

247 صفحه

 

امیرحسین توکلی

 

چاپ اول

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg