کتاب وارن‌بافت و تفسیر صورت‌های مالی

400,000 

 • بخش 1 : دو کشف مهم که وارن را ثروتمندترین مرد جهان کرد
 • بخش 2 : نوع کسب‌کاری که وارن را فوق ثروتمند کرد
 • بخش 3 : جایی که وارن جست‌وجو را برای یافتن شرکت‌های استثنایی آغاز کرد
 • بخش 4 : پایداری، بلیط وارن به سوی پولدار شدن
 • بخش 5 : مرور صورت‌های مالی
 • بخش 6 : وارن اطلاعات مالی را چه جاهایی پیدا می‌کند ؟
 • بخش 7 : جایی که وارن آغاز می‌کند
 • بخش 8 : درآمد
 • بخش 9 : قیمت تمام شده کالای فروش رفته
 • بخش 10 : سود ناخالص / حاشیه سود ناخالص
 • بخش 11 : هزینه‌های عملیاتی
 • بخش 12 : هزینه‌های عمومی، اداری و فروش
 • بخش 13 : تحقیق و توسعه
 • بخش 14 : استهلاک
 • بخش 15 : هزینه بهره
 • بخش 16 : سود (زیان) فروش دارایی‌ها و سایر هزینه‌ها
 • بخش 17 : سود قبل از مالیات
 • بخش 18 : مالیات بر درآمد پرداختی
 • بخش 19 : سود خالص
 • بخش 20 : سود هر سهم
 • بخش 21 : ترازنامه در نگاه کلی
 • بخش 22 : دارایی ها
 • بخش 23 : چرخه دارایی جاری
 • بخش 24 : وجه نقد و شبه نقد
 • بخش 25 : موجودی انبار
 • بخش 26 : خالص حساب‌های دریافتنی
 • بخش 27 : پیش پرداخت‌ها / سایر دارایی‌های تجاری
 • بخش 28 : کل دارایی‌های جاری و نسبت جاری
 • بخش 29 : اموال، ماشین آلات و تجهیزات
 • بخش 30 : سرقفلی
 • ……..

 

انتشارات بورس

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

 • بخش 1 : دو کشف مهم که وارن را ثروتمندترین مرد جهان کرد
 • بخش 2 : نوع کسب‌کاری که وارن را فوق ثروتمند کرد
 • بخش 3 : جایی که وارن جست‌وجو را برای یافتن شرکت‌های استثنایی آغاز کرد
 • بخش 4 : پایداری، بلیط وارن به سوی پولدار شدن
 • بخش 5 : مرور صورت‌های مالی
 • بخش 6 : وارن اطلاعات مالی را چه جاهایی پیدا می‌کند ؟
 • بخش 7 : جایی که وارن آغاز می‌کند
 • بخش 8 : درآمد
 • بخش 9 : قیمت تمام شده کالای فروش رفته
 • بخش 10 : سود ناخالص / حاشیه سود ناخالص
 • بخش 11 : هزینه‌های عملیاتی
 • بخش 12 : هزینه‌های عمومی، اداری و فروش
 • بخش 13 : تحقیق و توسعه
 • بخش 14 : استهلاک
 • بخش 15 : هزینه بهره
 • بخش 16 : سود (زیان) فروش دارایی‌ها و سایر هزینه‌ها
 • بخش 17 : سود قبل از مالیات
 • بخش 18 : مالیات بر درآمد پرداختی
 • بخش 19 : سود خالص
 • بخش 20 : سود هر سهم
 • بخش 21 : ترازنامه در نگاه کلی
 • بخش 22 : دارایی ها
 • بخش 23 : چرخه دارایی جاری
 • بخش 24 : وجه نقد و شبه نقد
 • بخش 25 : موجودی انبار
 • بخش 26 : خالص حساب‌های دریافتنی
 • بخش 27 : پیش پرداخت‌ها / سایر دارایی‌های تجاری
 • بخش 28 : کل دارایی‌های جاری و نسبت جاری
 • بخش 29 : اموال، ماشین آلات و تجهیزات
 • بخش 30 : سرقفلی
 • بخش 31 : دارایی‌های نامشهود
 • بخش 32 : سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت
 • بخش 33 : سایر دارایی‌های بلند مدت
 • بخش 34 : کل دارایی‌ها و بازده کل دارایی‌ها
 • بخش 35 : بدهی‌های جاری
 • بخش 36 : حساب‌های پرداختنی، هزینه‌های پرداختنی و سایر بدهی‌های جاری
 • بخش 37 : بدهی‌های کوتاه مدت
 • بخش 38 : سررسید شدن بدهی‌های بلند مدت
 • بخش 39 : کل بدهی‌های جاری و نسبت جاری
 • بخش 40 : بدهی‌های بلند مدت
 • بخش 41 : مالیات پرداختنی، حقوق اقلیت و سایر بدهی‌ها
 • بخش 42 : جمع کل بدهی‌ها و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
 • بخش 43 : حقوق صاحبان سهام / ارزش دفتری
 • بخش 44 : سهام عادی و ممتاز : صرف سهام
 • بخش 45 : سود انباشته
 • بخش 46 : سهام خزانه
 • بخش 47 : بازده حقوق صاحبان سهام (قسمت اول)
 • بخش 48 : بازده حقوق صاحبان سهام (قسمت دوم)
 • بخش 49 : مشکل کاربرد اهرم و سردرگم شدن شما
 • بخش 50 : صورت جریان وجوه نقد
 • بخش 51 : مخارج سرمایه‌ای
 • بخش 52 : بازخرید سهام
 • بخش 53 : ایده متحول کننده اوراق قرضه سرمایه ای وارن
 • بخش 54 : بازدهی دائماً فزاینده ایجاد شده به وسیله مزیت رقابتی پایدار
 • بخش 55 : راه‌های بیشتر برای ارزش‌گذاری یک شرکت با مزیت رقابتی پایدار
 • بخش 56 : چگونه وارن، زمان خرید یک شرکت عالی را تشخیص می دهد ؟
 • بخش 57 : چگونه وارن، زمان فروش را تعیین میکند ؟

انتشارات بورس
978-622-6868-37-2
196 صفحه
ماری بافت
دیوید کلارک
مجتبی فریدونی
چاپ اول 1399

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg