کتاب وارن‌ بافت و تفسیر صورت‌های مالی

1,000,000 

ناموجود

توضیحات

کتاب وارن‌ بافت و تفسیر صورت‌های مالی

 •  دو کشف مهم که وارن را ثروتمندترین مرد جهان کرد
 •  نوع کسب‌کاری که وارن را فوق ثروتمند کرد
 •  جایی که وارن جست‌وجو را برای یافتن شرکت‌های استثنایی آغاز کرد
 •  پایداری، بلیط وارن به سوی پولدار شدن
 •  مرور صورت‌های مالی
 •  وارن اطلاعات مالی را چه جاهایی پیدا می‌کند ؟
 •  جایی که وارن آغاز می‌کند
 •  درآمد
 •  قیمت تمام شده کالای فروش رفته
 •  سود ناخالص / حاشیه سود ناخالص
 •  هزینه‌های عملیاتی
 •  هزینه‌های عمومی، اداری و فروش
 •  تحقیق و توسعه
 •  استهلاک
 •  هزینه بهره
 •  سود (زیان) فروش دارایی‌ها و سایر هزینه‌ها
 •  سود قبل از مالیات
 •  مالیات بر درآمد پرداختی
 •  سود خالص
 •  سود هر سهم
 •  ترازنامه در نگاه کلی
 •  دارایی ها
 •  چرخه دارایی جاری
 •  وجه نقد و شبه نقد
 •  موجودی انبار
 •  خالص حساب‌های دریافتنی
 •  پیش پرداخت‌ها / سایر دارایی‌های تجاری
 •  کل دارایی‌های جاری و نسبت جاری
 •  اموال، ماشین آلات و تجهیزات
 •  سرقفلی
 •  دارایی‌های نامشهود
 •  سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت
 •  سایر دارایی‌های بلند مدت
 •  کل دارایی‌ها و بازده کل دارایی‌ها
 •  بدهی‌های جاری
 •  حساب‌های پرداختنی، هزینه‌های پرداختنی و سایر بدهی‌های جاری
 •  بدهی‌های کوتاه مدت
 •  سررسید شدن بدهی‌های بلند مدت
 •  کل بدهی‌های جاری و نسبت جاری
 •  بدهی‌های بلند مدت
 •  مالیات پرداختنی، حقوق اقلیت و سایر بدهی‌ها
 •  جمع کل بدهی‌ها و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
 •  حقوق صاحبان سهام / ارزش دفتری
 •  سهام عادی و ممتاز : صرف سهام
 •  سود انباشته
 •  سهام خزانه
 •  بازده حقوق صاحبان سهام (قسمت اول)
 •  بازده حقوق صاحبان سهام (قسمت دوم)
 •  مشکل کاربرد اهرم و سردرگم شدن شما
 •  صورت جریان وجوه نقد
 •  مخارج سرمایه‌ای
 •  بازخرید سهام
 •  ایده متحول کننده اوراق قرضه سرمایه ای وارن
 •  بازدهی دائماً فزاینده ایجاد شده به وسیله مزیت رقابتی پایدار
 •  راه‌های بیشتر برای ارزش‌گذاری یک شرکت با مزیت رقابتی پایدار
 •  چگونه وارن، زمان خرید یک شرکت عالی را تشخیص می دهد ؟
 •  چگونه وارن، زمان فروش را تعیین میکند ؟

انتشارات بورس

978-622-6868-37-2
196 صفحه
ماری بافت
دیوید کلارک
مجتبی فریدونی
چاپ دوم ١٤٠١

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم