کتاب راهنمای کاربردی تدوین شایستگی های منابع انسانی

290,000 

 • رشد و توسعه مدل های شایستگی
 • ایجاد و شکل دهی بدنه مدل شایستگی در سازمان
 • مدل عمومی شایستگی برای نقش رهبری سازمان

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولفین: احمد جوان جعفری، محمد علی سلطان آبادی

41 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول معرفی شایستگی
 • فصل دوم رشد و توسعه مدل های شایستگی
 • فصل سوم موضوعات مرتبط با توسعه مدل شایستگی
 • فصل چهارم کاربردهای مبتنی بر شایستگی
 • فصل پنجم ایجاد و شکل دهی بدنه مدل شایستگی در سازمان
 • فصل ششم نقشه شایستگی و مراکز ارزیابی
 • فصل هفتم مقاومت ها و توصیه ها
 • فصل هشتم سطح بندی شایستگی
 • فصل نهم مدل عمومی شایستگی برای نقش رهبری سازمان
 • فصل دهم نمونه هایی از مدل شاستگی سازمان های ایرانی و خارجی
 • فصل یازدهم طراحی مدل آموزش و توسعه مبتنی بر شایستگی

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

9786001730610

 

212 صفحه

 

احمد جوان جعفری – محمد علی سلطان آبادی

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg