کتاب راهنمای کاربردی تدوین شایستگی های منابع انسانی

290,000 

 • رشد و توسعه مدل های شایستگی
 • ایجاد و شکل دهی بدنه مدل شایستگی در سازمان
 • مدل عمومی شایستگی برای نقش رهبری سازمان

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولفین: احمد جوان جعفری، محمد علی سلطان آبادی

1 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب راهنمای کاربردی تدوین شایستگی های منابع انسانی

 •  معرفی شایستگی
 •  رشد و توسعه مدل های شایستگی
 •  موضوعات مرتبط با توسعه مدل شایستگی
 •  کاربردهای مبتنی بر شایستگی
 •  ایجاد و شکل دهی بدنه مدل شایستگی در سازمان
 •  نقشه شایستگی و مراکز ارزیابی
 •  مقاومت ها و توصیه ها
 •  سطح بندی شایستگی
 •  مدل عمومی شایستگی برای نقش رهبری سازمان
 •  نمونه هایی از مدل شاستگی سازمان های ایرانی و خارجی
 •  طراحی مدل آموزش و توسعه مبتنی بر شایستگی

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

9786001730610

 

212 صفحه

 

احمد جوان جعفری – محمد علی سلطان آبادی

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم