کتاب راهنمای کامل منتورینگ

140,000 

 • منتورینگ در سازمان ها
 • افراد مناسب برای منتورینگ
 • منتورینگ برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف : هیلاری اون

46 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول مقدمه ای بر منتورینگ
 • فصل دوم منتورینگ در سازمان ها
 • فصل سوم یافتن افراد مناسب برای منتورینگ
 • فصل چهارم اجزای اصلی طرح منتورینگ
 • فصل پنجم نقش منتورینگ در فرهنگ و تنوع و گوناگونی
 • فصل ششم ارزیابی منتورینگ
 • فصل هفتم عقل و خرد در منتورینگ
 • فصل هشتم منتورینگ برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
 • فصل نهم منتورینگ برای رهبری
 • فصل دهم نتیجه گیری

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

192 صفحه

 

هیلاری اون

 

سید احمد طباطبایی – محمدرضا بابایی – رحمت اله پاکدل – طاهره خانی پور

 

چاپ اول

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg