کتاب راهنمای کامل منتورینگ

200,000 

 • منتورینگ در سازمان ها
 • افراد مناسب برای منتورینگ
 • منتورینگ برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف : هیلاری اون

ناموجود

توضیحات

کتاب راهنمای کامل منتورینگ

 •  مقدمه ای بر منتورینگ
 •  منتورینگ در سازمان ها
 •  یافتن افراد مناسب برای منتورینگ
 •  اجزای اصلی طرح منتورینگ
 •  نقش منتورینگ در فرهنگ و تنوع و گوناگونی
 •  ارزیابی منتورینگ
 •  عقل و خرد در منتورینگ
 •  منتورینگ برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
 •  منتورینگ برای رهبری
 •  نتیجه گیری

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

192 صفحه

 

هیلاری اون

 

سید احمد طباطبایی – محمدرضا بابایی – رحمت اله پاکدل – طاهره خانی پور

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم