کتاب مربی گری سرمایه های انسانی

120,000 

  • مهارتها و توانمندی های مربی گری را توسعه دهید
  • جلسه مربی گری را مدیریت نمایید
  • ابزارهایی برای مربی گری سرمایه های انسانی

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مترجم : علی نیک فرجام

46 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

مربی گری سرمایه های انسانی

  • مربیگری : اصول و مبانی
  • چگونه می فهمید چه زمانی مربی گری لازم است
  • چگونه مهارتها و توانمندی های مربی گری را توسعه دهید
  • چگونه جلسه مربی گری را مدیریت نمایید
  • چگونه مربی گری بهینه انجام دهید
  • ابزارهایی برای مربی گری سرمایه های انسانی
  • تست خودشناسی

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-117-4

 

80 صفحه

 

علی نیک فرجام

 

چاپ اول 1394

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم