بسته آموزش غیر حضوری اصول و فنون مذاکره

1,320,000 

محتواي بسته آموزشي :

  • كتاب
  •   Power Point

8 در انبار

مقدار:

توضیحات

اصول و فنون مذاکره

مخاطبان دوره آموزشي :

مدیران سازمان ها و شرکت ها- کارشناسان فروش، بازرگانی، روابط عمومی و به طور کلی تمام کسانی که احساس می کنند تسلط بیشتر بر دانش ارتباطات و مهارت مذاکره، می تواند هزینه های مادی و معنوی ارتباطات آنها را کاهش دهد.

اهداف آموزشي دوره:

افزایش مهارت ها در انجام مذاکرات موفقیت آمیز- افزایش مهارت در برنامه ریزی برای مذاکرات- افزایش مهارت در به کار بردن ترفندها و تاکتیک های مدیریتی- افزایش مهارت در ترفندهای لفظی و ترفندهای ارتباطی در مذاکرات

مباحث آموزشي:

  • تعریف ارتباطات و مصداق های آن
  • سطوح مختلف ارتباط: ارتباط با خود، ارتباط با دیگران، ارتباط گروهی
  • تصورات نادرست در مورد ارتباطات و مذاکره
  • ریشه های شکل گیری رفتارهای تهاجمی
  • تناقض های ارتباط و مذاکره
  • استراتژی های مواجهه با تعارض: رقابتی، تسلیم، معامله، حل مسئله، اجتناب

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg