بسته آموزشی غیر حضوری مدیریت تبلیغات

1,150,000 

محتواي بسته آموزشي :

 • كتاب
 •   Power Point

10 در انبار

مقدار:

توضیحات

مدیریت تبلیغات

مخاطبان دوره آموزشي :

مديران و كارشناسان اداري مديريت ارتباطات – مديران و كارشناسان اداري مديريت روابط عمومي – مديران و كارشناسان اداري مديريت بازاريابي- مديران و كارشناسان اداري مديريت فروش- مديران و كارشناسان اداري مديريت بازرگاني- مديران و كارشناسان اداري مديريت تبليغات

اهداف آموزشي دوره:

 • آشنايي فراگيران با اصول زيربنايي تبليغات 
 • آشنايي فراگيران با فنون كاربردي تبليغات توانمندسازي فراگيران در زمينه انواع تبليغ 
 • بكارگيري تكنيكهاي نوين تبليغ در فعاليتهاي روزمره توسط فراگيران توانايي تحليل تبليغات توليد شده توسط سازمان يا ساير تبليغات
 • انتخاب بهترين ابزار براي تبليغ مورد نظر توسط فراگيران – آشنايي با آثار منفي تبليغات

مباحث آموزشي:

 • اصول تبليغات
 • فرايند مديريت تبليغات
 • انواع تبليغات و كاركردهاي آن
 • آثار و ابعاد تبليغات
 • تبليغات مدرن و رويكردهاي نوين تبليلغاتي
 • ويژگي هاي يک تبليغ اثربخش
 • فنون توليد تبليغ خلاق
 • ويژگيهاي مخاطبان و روشهاي ارتباط تبليغات با مخاطبان
 • كاركرد اخلاق در تبليغات

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg