کتاب نظام پیشنهادها: راهنمای کاربردی پیاده سازی مدرن در سازمان ها (همراه با CD)

500,000 

 • نقش و جایگاه مدیران در نظام پیشنهادها
 • روشهای خلاقیت و ایده یابی مورد استفاده در نظام پیشنهادها
 • نقش و جایگاه دبیرخانه نظام پیشنهادها

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف سعيد فتح الهی راد

49 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول آشنایی با نظام پیشنهادها
 • فصل دوم آشنایی با نقش و جایگاه مدیران در نظام پیشنهادها
 • فصل سوم آشنایی با نقش و جایگاه بررسی کنندگان در نظام پیشنهادها
 • فصل چهارم آشنایی با روشهای خلاقیت و ایده یابی مورد استفاده در نظام پیشنهادها
 • فصل پنجم آشنایی با نقش و جایگاه دبیرخانه نظام پیشنهادها
 • فصل ششم مراحل پیاده سازی نظام پیشنهادها در سازمان
 • فصل هفتم طراحی نظام پیشنهادها و تدوین آیین نامه اجرایی آن
 • فصل هشتم بسترسازی آموزشی برای اجرای نظام پیشنهادها
 • فصل نهم تفاوتهای نظام پیشنهادهای سنتی با نظام مدرن پیشنهادها
 • فصل دهم نقش فناوری اطلاعات در نظام پیشنهاها
 • فصل یازدهم عوامل موثر بر کارآمدی نظام پیشنهادها در سازمان
 • فصل دوازده مورد کاوی تجربه موفق داخلی نظام پیشنهادها در کشور

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

259 صفحه

 

سعيد فتح الهی راد

 

چاپ سوم 1398

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg