کتاب نظام پیشنهادها: راهنمای کاربردی پیاده سازی مدرن در سازمان ها (همراه با CD)

500,000 

 • نقش و جایگاه مدیران در نظام پیشنهادها
 • روشهای خلاقیت و ایده یابی مورد استفاده در نظام پیشنهادها
 • نقش و جایگاه دبیرخانه نظام پیشنهادها

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف سعيد فتح الهی راد

2 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب نظام پیشنهادها: راهنمای کاربردی پیاده سازی مدرن در سازمان ها (همراه با CD)

 •   آشنایی با نظام پیشنهادها
 •   آشنایی با نقش و جایگاه مدیران در نظام پیشنهادها
 •    نقش و جایگاه بررسی کنندگان در نظام پیشنهادها
 •    روشهای خلاقیت و ایده یابی مورد استفاده در نظام پیشنهادها
 •    نقش و جایگاه دبیرخانه نظام پیشنهادها
 •   مراحل پیاده سازی نظام پیشنهادها در سازمان
 •   طراحی نظام پیشنهادها و تدوین آیین نامه اجرایی آن
 •   بسترسازی آموزشی برای اجرای نظام پیشنهادها
 •   تفاوتهای نظام پیشنهادهای سنتی با نظام مدرن پیشنهادها
 •   نقش فناوری اطلاعات در نظام پیشنهاها
 •   عوامل موثر بر کارآمدی نظام پیشنهادها در سازمان
 •   مورد کاوی تجربه موفق داخلی نظام پیشنهادها در کشور

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

259 صفحه

 

سعيد فتح الهی راد

 

چاپ سوم 1398

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم