کتاب نظام پیشنهادها: راهنمای کاربردی پیاده سازی مدرن در سازمان ها (همراه با CD)

500,000 

 • نقش و جایگاه مدیران در نظام پیشنهادها
 • روشهای خلاقیت و ایده یابی مورد استفاده در نظام پیشنهادها
 • نقش و جایگاه دبیرخانه نظام پیشنهادها

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف سعيد فتح الهی راد

49 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول /  آشنایی با نظام پیشنهادها
 • فصل دوم /  آشنایی با نقش و جایگاه مدیران در نظام پیشنهادها
 • فصل سوم /  آشنایی با نقش و جایگاه بررسی کنندگان در نظام پیشنهادها
 • فصل چهارم /  آشنایی با روشهای خلاقیت و ایده یابی مورد استفاده در نظام پیشنهادها
 • فصل پنجم /  آشنایی با نقش و جایگاه دبیرخانه نظام پیشنهادها
 • فصل ششم /  مراحل پیاده سازی نظام پیشنهادها در سازمان
 • فصل هفتم /  طراحی نظام پیشنهادها و تدوین آیین نامه اجرایی آن
 • فصل هشتم /  بسترسازی آموزشی برای اجرای نظام پیشنهادها
 • فصل نهم /  تفاوتهای نظام پیشنهادهای سنتی با نظام مدرن پیشنهادها
 • فصل دهم /  نقش فناوری اطلاعات در نظام پیشنهاها
 • فصل یازدهم /  عوامل موثر بر کارآمدی نظام پیشنهادها در سازمان
 • فصل دوازده /  مورد کاوی تجربه موفق داخلی نظام پیشنهادها در کشور

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

259 صفحه

 

سعيد فتح الهی راد

 

چاپ سوم 1398

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg