کتاب مدیرت دانش ISO30401

280,000 

 • فصل اول: دامنه کاربرد
 • فصل دوم: مراجع الزامی
 • فصل سوم : اصطلاحات و تعاریف
 • فصل چهارم: بافت سازمانی
 • فصل پنجم: رهبری
 • فصل ششم: طرح ریزی
 • فصل هفتم: پشتیانی
 • فصل هشتم : عملیات
 • فصل نهم : ارزیابی عملکرد
 • فصل دهم : بهبود

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

50 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول: دامنه کاربرد
 • فصل دوم: مراجع الزامی
 • فصل سوم : اصطلاحات و تعاریف
 • فصل چهارم: بافت سازمانی
 • فصل پنجم: رهبری
 • فصل ششم: طرح ریزی
 • فصل هفتم: پشتیانی
 • فصل هشتم : عملیات
 • فصل نهم : ارزیابی عملکرد
 • فصل دهم : بهبود

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
978-600-173-214-0
48 صفحه
پویان مختاری
توماج همتی
چاپ اول 1400

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg