آموزش مجازی مهارتهای سرپرستی(آموزش آفلاین)

1,800,000 

دوره آموزشی اصول مدیریت و سرپرستی (مقدماتی)

امروزه مسائل ما در سازمانها بحث اداره واحدهاست. بحث قابلیتهایی است که یک رییس یا یک سرپرست باید در حیطه عملکرد خود داشته باشد و اگر نتواند مهارتها و قابلیتهای لازم در آن را به دست بیاورد مقبولیت لازم را هم نخواهد داشت چراکه همه افراد زیردست به قابلیتهای سرپرستی وی توجه دارند و به همین خاطر است که روسا و مسئولین ما باید این مهارتها را کسب کنند تا بتوانند مقبول واقع شوند.

مقدار:

توضیحات

مهارتهای سرپرستی


 
معرفی دوره
مقدمه
تعریف سرپرستی
خصوصیات سرپرستی
تعاریف سازمانی
اهداف سازمانی
مهارتهای رفتاری
اطلاعات و توانمندی شغلی
فرایند نظارت صحیح
عوامل موثر در نظارت صحیح
عوامل تاثیرگذار در تقسیم کار
توانایی های لازم برای یک مدیر اجرایی
مهارت های سرپرستی
مدیریت توقعات کارکنان
ویژگیهای یک مدیر یا مسئول
تعریف ارتباطات
عوامل برقراری ارتباط
ویژگیهای فردی گیرنده
روش مستند به عمل
سدهای ارتباطی
ارتباط موثر

آقای قوچانی

مدت دوره آموزشی 12 ساعت که معادل 3 ساعت ویدیو آموزشی میباشد.

روسا و سرپرستان محترم سازمانهای تولیدی و خدماتی.

 پرورش یعنی توسعه، تجهیز و بهینه شدن. مهارت یعنی قدرت. قدرت انجام یک کار. قدرت انجامی که هر سرپرستی آن را به یک اندازه ندارد. سرپرستان در مهارتهای سرپرستی یکسان نیستند، به همین خاطر سعی در توسعه این مهارتها در سرپرستان داریم تا سرپرستان بدانند که چگونه می شود مهارتها را در خودشان توسعه بدهند. مهارت در برقراری ارتباطات؛ مهارت در تهیه یک گزارش قابل قبول؛ مهارت در متقاعد کردن نیروهای تحت امر؛ مهارت در هماهنگی بین نیروهای تحت سرپرستی و نیروهای ارشد. اینها مسائلی هستند که امروزه سرپرستان ما باید به آن اهمیت بدهند.