آموزش مجازی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد(آموزش آفلاین)

1,800,000 

مطالعه تاریخ تمدن های باستان بیانگر این است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدنها داشته و اکنون نیز یکی از مسائلی است که کشورهای جهان با آن روبرو هستند و رشوه یکی از مهمترین مصادیق فساد است. فساد از جمله پدیده های سازمانی است که روند توسعه کشورها را به طور چشمگیر با مشکل روبرو می سازد. از جمله پیامدهای منفی فساد برای جامعه جلوگیری از توسعه اقتصادی و بی اثر کردن سیاست های اخلاقی، مختل کردن توسعه سیاسی و جلوگیری از نوسازی اجتماعی و ایجاد ناامنی های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می باشد.

مقدار:

توضیحات

آموزش مجازی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد

آیین نامه پیشگیری از رشوه
مفهوم تخلف و مجازات های مربوطه
اخلاق و ارزشهای اخلاقی دینی
مفهوم فساد
عوامل ایجاد فساد
انواع فساد و راه های پیشگیری از آن
سازمانهایی که نقش فرهنگ سازی دارند
شفافیت و سلامت اداری و قوانین پنج گانه

آقای احمد پیروز

مدت دوره آموزشی 8 ساعت که معادل 2 ساعت ویدیو آموزشی می باشد.

مدیران و کارشناسان سازمان ها و موسسات دولتی و غیردولتی

فراگیران می توانند با گذراندن این دوره سازمان خود را بشناسند، تکالیف خود را بدانند و با مفهوم تخلف آشنا شوند و راه های پیشگیری از فساد را بیاموزند.