بسته آموزشی آئین نگارش و مكاتبات اداری

2,400,000 

دوره آموزشی آئین نگارش و مکاتبات اداری

محتوای بسته آموزشی :

  • كتاب
  • Power Point
  • VCD

5 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

بسته آموزشی آئین نگارش و مكاتبات اداری

مخاطبان دوره آموزشی :   

مديران ، كارشناسان ارشد ،كارشناسان و كاركنان در لايه های مختلف سازمانی

اهداف آموزشی دوره : 

زبان به عنوان ابزاری توانمند جهت ارتباط بين افراد با مليت های متفاوت و بعنوان حامل پيام فرهنگی اگر براساس معيارهای ثبت شده  و شناخته شده نباشد هيچگاه قادر به ايفای نقش و رسالت فرد نخواهد بود. تلاش اين دوره بر آموزش معيارهای فوق است.

 مباحث آموزشی :

  • نامه نگاری اداری ، گزارش نويسی ،  مقاله نويسی روش تحقيق ، داستان نويسی ، ترجمه و كليات ادبی
  • آداب نويسندگی
  • علايم و املاء
  • دستور زبان 
  • خلاصه نويسی
  • سبک شناسی
  • نثر /  شعر و ادبيات

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم