بسته آموزشی غیر حضوری آئین نگارش و مكاتبات اداری

1,420,000 

محتواي بسته آموزشي :

  • كتاب
  • Power Point
  • VCD

7 در انبار

مقدار:

توضیحات

آئین نگارش و مكاتبات اداری

مخاطبان دوره آموزشي :   

مديران ، كارشناسان ارشد ،كارشناسان و كاركنان در لايه هاي مختلف سازماني

اهداف آموزشي دوره : 

زبان به عنوان ابزاري توانمند جهت ارتباط بين افراد با مليت هاي متفاوت و بعنوان حامل پيام فرهنگي اگر براساس معيارهاي ثبت شده  و شناخته شده نباشد هيچگاه قادر به ايفاي نقش و رسالت فرد نخواهد بود. تلاش اين دوره بر آموزش معيارهاي فوق است.

 مباحث آموزشي:

  • نامه نگاري اداري ، گزارش نويسي ،  مقاله نويسي روش تحقيق ، داستان نويسي ، ترجمه و كليات ادبي
  • آداب نويسندگي
  • علايم و املاء
  • دستور زبان 
  • خلاصه نويسي
  • سبک شناسي
  • نثر /  شعر و ادبيات

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg