کتاب مبانی مدیرت رفتاری سازمانی

400,000 

 

42 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب مبانی مدیرت رفتاری سازمانی

 •  کلیات رفتار سازمانی
 •  رفتار سلزمانی در سطح جهانی
 •  مبانی رفتار فرد
 •  انگیزش
 •  تصمیم گیری
 •  مبانی رفتار گروه
 •  شناخت تیم
 •  ارتباطات
 •  رهبری
 •  قدرت و سیاست
 •  تعارض
 •  ساختار سازمانی
 •  طرح ریزی شغل
 •  ارزیابی عملکرد
 • فرهنگ سازمانی
 •  تغییر و بهبود سازمانی

انتشارات مرکز اموزش و تحقیقات صنعتی ایران

978-600-173-222-5
136صفحه
امیر حسام شهسواری
چاپ اول 1401

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم