کتاب الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

500,000 

 • فصل اول: سیستم مدیریت کیفیت – الزامات
 • فصل دوم: دامنه کاربرد
 • فصل سوم : مراجع استاندارد
 • فصل چهارم: عبارات و تعاریف
 • فصل پنجم: فضای سازمان
 • فصل ششم: رهبری
 • فصل هفتم: برنامه ریزی
 • فصل هشتم : پشتیبانی
 • فصل نهم : عملیات
 • فصل دهم : بهبود

انتشارات مرکز اموزش و تحقیقات صنعتی ایران

48 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول: سیستم مدیریت کیفیت – الزامات
 • فصل دوم: دامنه کاربرد
 • فصل سوم : مراجع استاندارد
 • فصل چهارم: عبارات و تعاریف
 • فصل پنجم: فضای سازمان
 • فصل ششم: رهبری
 • فصل هفتم: برنامه ریزی
 • فصل هشتم : پشتیبانی
 • فصل نهم : عملیات
 • فصل دهم : بهبود

انتشارات مرکز اموزش و تحقیقات صنعتی ایران
978-600-173-125-9
94 صفحه
دکتر سید محمدرضا حسینیان
دکتر سید محمدرضا حسینیان
چاپ چهارم 1401

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg