کتاب مجموعه نکته‌ها و سوالات چهار گزینه‌ای مهارت و قوانین کسب و کار

760,000 

 • فصل اول: اصول کسب و کار
 • فصل دوم: طرح کسب و کار
 • فصل سوم : مهارت های ارتباطی و فنون مذاکره
 • فصل چهارم: قانون کار
 • فصل پنجم: قانون تجارت
 • فصل ششم: قانون گمرک
 • فصل هفتم: قوانین و مقررات مالیاتی
 • فصل هشتم : بهره‌وری
 • فصل نهم : آزمون‌های متمرکز دانشگاه علمی کاربردی

انتشارات مرکز اموزش و تحقیقات صنعتی ایران
978-600-173-223-2
296 صفحه
فاطمه حسینی سفیدآبی
اندیشه هراتیان نژادی
چاپ اول 1400

50 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول: اصول کسب و کار
 • فصل دوم: طرح کسب و کار
 • فصل سوم : مهارت های ارتباطی و فنون مذاکره
 • فصل چهارم: قانون کار
 • فصل پنجم: قانون تجارت
 • فصل ششم: قانون گمرک
 • فصل هفتم: قوانین و مقررات مالیاتی
 • فصل هشتم : بهره‌وری
 • فصل نهم : آزمون‌های متمرکز دانشگاه علمی کاربردی

انتشارات مرکز اموزش و تحقیقات صنعتی ایران
978-600-173-223-2
296 صفحه
فاطمه حسینی سفیدآبی
اندیشه هراتیان نژادی
چاپ اول 1400

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg