کتاب راهنمای طراحی سازمان ها

670,000 

  • آفرینش بنگاه هایی با عملکرد برجسته و انطباق پذیر

مولف: نائومی استنفورد

مترجمان: مجید نوریان

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

       راهنمای طراحی سازمان ها

  •  آشنایی با طراحی سازمان
  •  الگوها، رویکردها و طراحی ها
  •  ساختارهای سازمانی
  •  برنامه ریزی و توالی بندی طراحی سازمان
  •  اندازه گیری
  •  درگیر کردن ذی نفعان

 

مبلغان

 

978-964-9057-28-6

 

328 صفحه

 

نائومی استنفورد

 

مجید نوریان

 

چاپ اول 1399

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg