کتاب راهنمای طراحی سازمان ها

670,000 

  • آفرینش بنگاه هایی با عملکرد برجسته و انطباق پذیر

مولف: نائومی استنفورد

مترجمان: مجید نوریان

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

  • فصل اول: آشنایی با طراحی سازمان
  • فصل دوم: الگوها، رویکردها و طراحی ها
  • فصل سوم: ساختارهای سازمانی
  • فصل چهارم: برنامه ریزی و توالی بندی طراحی سازمان
  • فصل پنجم: اندازه گیری
  • فصل ششم: درگیر کردن ذی نفعان

 

مبلغان

 

978-964-9057-28-6

 

328 صفحه

 

نائومی استنفورد

 

مجید نوریان

 

چاپ اول 1399

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg