کتاب پنجمین فرمان خلق سازمان یادگیرنده

1,510,000 

کتاب پنجمین فرمان به خواننده نشان میدهد که چگونه میتوان در یک مجموعه، در عین وجود حس اعتماد و همدلی میان افراد با یکدیگر،فضایی برای فعالیت های خارق العاده ایجاد کرد و هم افزایی در کارهای گروهی را تحقق بخشید.


نویسنده : پیتر سنگه

مترجم ها : حافظ کمال هدایت       محمد روشن

ناموجود

توضیحات

کتاب پنجمین فرمان

  •  اول: چگونه اعملا ما واقعیات را میسازند
  •  دوم: سنگ بنای سازمان های یادگیرنده
  •  سوم: ساختن سازمان یادگیرنده
  •  چهارم: مدل ها و الگوها
  •  پنجم: دستورات

انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

 

978-964-6175-54-9

 

نویسنده : پیتر سنگه

مترجم ها : حافظ کمال هدایت       محمد روشن

 

چاپ پانزدهم 1400

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم